­­HEEMKUNDEKRING  ”De Vlasselt”
Heemkunde van Terheijden - LangewegWagenberg

De HEEMKUNDEKRING DE VLASSELT is een oudheidkundige vereniging, die de plaatselijke geschiedenis onderzoekt en daarvan belangstellenden kennis wil laten nemen.
Ten minste 3x per jaar wordt 'n boekje uitgegeven, waarin artikelen zijn opgenomen over de plaatselijke historie, de folklore, de natuur, enz.
Meerdere keren per jaar worden activiteiten georganiseerd, zoals een nostalgische middag, een busreis, e.d.. Meer informatie vindt u op www.vlasselt.nl.
Heeft ons heemkundig werk ook uw belangstelling? Wordt dan lid door onderstaande strook ingevuld in te zenden naar, of af te geven bij een van de bestuursleden.

Johan Bax (voorzitter)                    Hoofdstraat 161           4844 CD  Terheijden     (076) 593 4770
Anton Buijs (penningmeester)         Duvenvoordestraat 3    4844 CW Terheijden     (076) 593 2406
Nico Haasdijk                                Schotenstraat 1            4844 EE   Terheijden     (076) 593 1073
José van Nispen-Diepstraten         Markpoort 11               4844 DA  Terheijden     (076) 593 2710
Henk van Groesen (ledenadm.)      Hoofdstraat 159           4844 CD  Terheijden     (076) 593 3433
Roel Weijters                                 Raadhuisstraat 48         4844 AE  Terheijden     (076) 593 8602

Lidmaatschap kost bij automatische betaling slechts  € 13,50 per jaar.
Bij niet-automatische betaling betaalt U  € 14,50 per jaar.
Door Uw lidmaatschap steunt U ons heemkundig werk!

U kunt zelf de automatische betaling stopzetten door dit vóór 1 december aan de penningmeester te laten weten. Bij eventuele opzegging van Uw lidmaatschap vervalt de machtiging. U kunt altijd een afgeschreven bedrag weer terug laten boeken. Stuur dan binnen 30 dagen na afschrijving bericht aan Uw bank: het afgeschreven bedrag wordt dan meteen weer bijgeschreven op Uw rekening. Maakvóórverzendingeenkopievooruweigenadministratie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aanmeldings-/wijzigingsformulier lidmaatschap “De Vlasselt”
Dit betreft:       een nieuwe aanmelding *                                              * Gelieve aan te kruisen hetgeen gewenst is
      een wijziging van mijn gegevens *
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Heemkundekring “De Vlasselt” c.q. stelt de
Heemkundekring op de hoogte van onderstaande wijziging(en).
Gelieve deze te doen ingaan op : 1 / 1 / 2016.
Naam : …………………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………………………
Postcode : ………………………….. Woonplaats : ………………………………………….
Telefoon : ………………………….. Emailadres : ………………………………………….
Ondergetekende wil de nieuwsbrief per email ontvangen:
                                                                                JA / NEE (Doorhalen hetgeen niet van toepassing)
en machtigt Heemkundekring “De Vlasselt” het lidmaatschapsgeld jaarlijks af te
schrijven1 van zijn of haar bankrekeningnummer: ………………………………………
Datum : …./ …. / 201…. Handtekening:

 

                                     ………………………………………
 

Administratie                 Betaald             :  ja / nee
 Lidnr.:                             Boekje(s) mee :  ja / nee