logo Natuurwerkgroep Eendenkooi rondleidingHome
In nauwe samenwerking met medewerkers van Staatsbosbeheer onderhouden de leden van deze werkgroep de Eendenkooi. Het belangrijkste is het in stand houden van een gedeelte van de oorspronkelijke kooi, met name gericht op het wed en één vangarm. Deze groep van ±8 vrijwilligers zorgt er voor dat de kooi bezoekbaar blijft (in tact en toonbaar). Dat betekent: maaien, zagen, vlechten, sloten schoonmaken, paden schoonzetten, etcetera. Dit doen zij in de periode van september tot en met april.

Jaarlijks organiseert de Vlasselt aantal (gratis) excursies in dit unieke stuk natuur o.l.v. een ervaren gids. Via onze nieuwsbrief en de evenementenkalender wordt u daar van op de hoogte gebracht. Kunt u niet zo lang wachten dan kan ook Staatsbosbeheer een rondleiding (tegen betaling) voor u verzorgen. Meer informatie hierover vindt u hier .

Informatie over de werkzaamheden van de werkgroep kunt u ook vinden op het blog van een van de medewerkers, Kees Rompa. Daarvoor klikt u hier .
Bestuur
Lidmaatschap
Werkgroepen
Publicaties
Activiteitenkalender
Boekjes
Vlasseltprijs
Beeldarchief